Banki w Polsce

Banki w Polsce
ratado

Klient bankowy w Polsce stoi przed bardzo dużym wyborem. Na rynku finansowym działa aż 30 banków komercyjnych i ponad 500 banków spółdzielczych, które dostarczają usługi niezbędne do normalnego funkcjonowania w dzisiejszym społeczeństwie. Zebraliśmy najważniejsze informacje o bankach w Polsce! Sprawdź co musisz o nich wiedzieć.

Jak działają banki w Polsce?

Banki to instytucje finansowe, która funkcjonuje na zasadach opisanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Ustawa szczegółowo omawia zasady funkcjonowania banków w Polsce, określając m.in.: zasady tworzenia i nazewnictwa banków, nadzór nad pracą instytucji bankowych oraz zakres działalności. 

Dodatkowo działanie banków jest regulowane przez ustawy dodatkowe np. ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim czy ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Do podstawowych zadań banków można zaliczyć: 

 • prowadzenie rachunków bankowych,
 • przyjmowanie depozytów,
 • pośrednictwo i doradztwo w zawieraniu umów lokaty strukturyzowanej,
 • udzielanie kredytów i pożyczek,
 • emitowanie bankowych papierów wartościowych,
 • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
 • realizowanie terminowych operacji finansowych
 • i wiele innych.

Nadzór nad pracą banków w Polsce obejmuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

Lista banków w Polsce

Sektor bankowy w Polsce w znacznej części stanowią banki uniwersalne: banki komercyjne i spółdzielcze. Na rynku finansowym działają również banki zagraniczne, posiadające w Polsce przedstawicielstwa oraz oddziały. 

My jednak skupiamy się głównie na bankach skupiających się na działalności w Polsce. Równie ważne są banki komercyjne oraz spółdzielcze. Komercyjne dominują na skalę całego kraju, jednak to banki spółdzielcze dostarczają usługi bankowe do najodleglejszych zakątków Polski. 

Polskie banki komercyjne, w których dominuje polski kapitał:

 • Alior Bank,
 • Bank Ochrony Środowiska,
 • Bank Pocztowy,
 • Getin Noble Bank,
 • Pekao,
 • PKO Bank Polski,
 • Plus Bank.

Polskie banki komercyjne, w których dominuje kapitał zagraniczny:

 • Bank Millennium,
 • BNP Paribas Bank Polska,
 • Citi Bank Handlowy,
 • Credit Agricole,
 • Deutsche Bank Polska,
 • ING Bank Śląski,
 • mBank,
 • Nest Bank,
 • Santander Bank Polska,
 • Santander Consumer Bank,
 • Toyota Bank.

Banki spółdzielcze w Polsce to ponad 500 oddzielnych podmiotów, które w znacznej części zrzeszają dwie grupy bankowe: Grupa BPS – Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Grupa Bankowa SGB – Spółdzielcza Grupa Bankowa. 

Czy w Polsce są rosyjskie banki?

W Polsce nie działa żaden bank zasilany kapitałem rosyjskim. Można być więc spokojnym w korzystaniu z usług bankowych, bez obawy o wspieranie Rosji w działaniach wojennych na Ukrainie. 

Oferta banków – jak wygląda i czym się różni?

Oferta banków w Polsce odpowiada na potrzeby wszystkich klientów: od klientów indywidualnych, przez przedsiębiorców sektora MŚP, samorządy, spółki po klientów korporacyjnych. 

Produkty bankowe odpowiadają na wszystkie potrzeby klientów i zapewniają dostęp do usług zarządzania pieniędzmi oraz kredytowania. Zakres usług jest bardzo rozległy i cały czas się rozszerza. Wraz z postępującym rozwojem technologii zmienia się sposób działania i docierania do klienta, a także same metody dostępu ze strony klienta.

Oferty banków komercyjnych i spółdzielczych są wręcz identyczne. Praktycznie każdy bank posiada takie same produkty, które różnią się:

 • kosztami,
 • bonusami dla nowych i stałych klientów,
 • zakresem usług i korzyści,
 • sposobem korzystania z funkcji banku,
 • dostępem do różnych produktów finansowych.

Wskazujemy tylko część różnic, na które warto zwrócić uwagę. Każdy klient może posiadać dowolną liczbę produktów bankowych i korzystać z usług nawet wszystkich banków! W korzystaniu z usług bankowych klienta ogranicza wyłącznie jego zdolność kredytowa.

Najbezpieczniejsze banki w Polsce

Poczucie bezpieczeństwa finansów jest jednym z najważniejszych czynników przy wyborze banku. Mogłoby się wydawać, że największym zaufaniem są obdarzane banki zbudowane polskim kapitałem, jednak nie jest to zasadą. 

Według badania Polskiego Instytutu Badań Jakości z roku 2021, w którym ocenie poddano 13 najpopularniejszych banków w Polsce, największym zaufaniem cieszą się:

 1. PKO Bank Polski
 2. ING Bank Śląski
 3. Bank Millennium

Nie zmienia to faktu, że bezpieczeństwo nad oszczędnościami każdego klienta bankowego do kwoty 100 tys. EUR gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dotyczy to każdego banku działającego w Polsce.

Banki zagrożone upadłością

Upadłość banków ze stratą dla klienta jest w Polsce wręcz sytuacją niespotykaną. Co ważne upadłość nie stanowi zagrożenia dla Twojego interesu, szczególnie jeśli upadającym bankiem jest duża spółka, na którą szybko znajdą się chętni do restrukturyzacji i przejęcia.

Przykładem może być niedawna upadłość Getin Banku, który został poddany szybkiej restrukturyzacji i przejęty przez nowy podmiot Bank BFG S.A., składający się 8 banków komercyjnych oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

W efekcie klienci Getin Banku zmienią się w klientów VeloBanku – nowego brandu, bez zmian w umowach kont osobistych, kredytów czy utraty środków zebranych na kontach i rachunkach oszczędnościowych. Z perspektywy klienta zmieni się tylko nazwa banku oraz jego logo.